Zwrot podatku za pracę za granicą

W momencie zakończenia pracy u danego pracodawcy pracownik otrzymuje dokument P45, w którym wyszczególnione są: całkowite zarobki brutto, kwota odprowadzonego podatku i składek National Insurance (ubezpieczenie społeczne). Jeśli pracownik podejmuje pracę w innym zakładzie pracy jest zobowiązany do przekazania P45…

Nie płacić zus Jak otworzyć Limited Company Ltd

Nie płacić zus
Limited Company, jak nie płacić zusu w Polsce

 

 Limited Company Ltd

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wolą płacić minimalną składkę wymaganą przez ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Jak nie płacić zusu w Polsce? Obecnie, łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym co miesiąc składki wynoszą ok. 1020 złotych. Bez chorobowego kilkadziesiąt złotych mniej. Rejestrując się w Wielkiej Brytanii, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Jak Nie płacić zus?
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady EWG nr 1408 z 1971 r. osoba, która jednocześnie prowadzi działalność np. w Polsce i została zatrudniona przez pracodawcę mającego siedzibę w jednym z wybranych państw UE, podlega ustawodawstwu państwa, na terenie którego wykonuje pracę najemną.

Optymalizacja ZUS, ZUS Uk

Optymalizacja ZUS
Optymalizacja ZUS

 

 Optymalizacja ZUS

Składka na ZUS to ponad 1000 zł ! Zastanawiałeś się kiedyś ile możesz zaoszczędzić, gdybyś jej nie płacił ?

Istnieje legalny, zgodny z istniejącym prawem sposób na zredukowanie kosztów ZUS-u. Wystarczy otworzyć firmę Limited Company w Uk po czym otworzyć oddział z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. W ten prosty i 100% legalny sposób możemy zaoszczędzić około 15.000 zł rocznie.

Przepis ten mówi: