Zwrot podatku za pracę za granicą

W momencie zakończenia pracy u danego pracodawcy pracownik otrzymuje dokument P45, w którym wyszczególnione są: całkowite zarobki brutto, kwota odprowadzonego podatku i składek National Insurance (ubezpieczenie społeczne). Jeśli pracownik podejmuje pracę w innym zakładzie pracy jest zobowiązany do przekazania P45…