Rozwod w UK

Rozwód w UK

ROZWOD W UK

Uzyskanie rozwodu w Anglii

Aby uzyskać rozwod w UK musisz spełniać kilka podstawowych zasad, przedstawionych ponizej:

– twoje małżeństwo trwa dłużej niż rok;

– twój związek uległ trwałemu rozpadowi na wskutek zaistnialych sytuacji;

– twoje małżeństwo musi być uznawane przez prawo stanowione na terenie Wielkiej Brytanii;

– masz stałe miejsce zamieszkania w Anglii lub Walii.

Kroki do uzyskania rozwodu na terenie Wielkiej Brytanii.

Są 3 główne kroki do uzyskania rozwodu na terenie Wielkiej Brytanii:

1) wypełnić, podpisać i wysłać wniosek o rozwód – w którym w sposob jednoznaczny zwracasz się do sądu o zgodę na rozwód i w którym musisz podać jasne przyczyny dla których chcesz aby twoje małżeństwo zostało rozwiązane;

2) wystąpienie o wyrok “ a decree nisi” (do sądu pierwszej instancji)- jeżeli współmałżonek wyraża zgodę na rozwód, wtedy osoba składająca wniosek przygotowuje pisemne potwierdzenie treści wniosku rozwodowego stanowiące wstępny dokument otwartej sprawy rozwodowej;

3) wystąpienie o wyrok “a decree absolute” (sąd drugiej instancji) – jest to prawne potwierdzenie waszego rozwodu – aby wystąpić o “a decree absolte” musisz poczekać co najmniej 6 tygodni i 1 dzień od daty wydania wyroku “a decree nisi”, po czym możesz aplikować o wyrok “a decree absolute”.

Przy uzyskaniu rozwodu możesz poprosić o pomoc adwokatów lub zorganizować rozwód we własnym zakresie jeżeli tylko zgodzicie się na:

– przyczynę, dla którego domagasz się rozwodu;

– ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi (jeśli macie) po zakończeniu sprawy rozwodowej;

– podział majątku (nieruchomości, mienia) oraz innych wartości współdzielonych w ramach małżeństwa;

Jeśli uzgodnicie i zgodzicie się na ustalenia w/w tematach to:

– pomoc adwokatów będzie całkowicie zbyteczna;

– nie będziecie musieli iść na żadne rozprawy sądowe;

– otrzymanie rozwodu powinno być dość proste w ramach zaistniałej sytuacji.

Możesz także poprosić o pomoc (mediacje) w wypracowaniu porozumienia pomiędzy stronami sprawy rozwodowej.