Self Employed w Anglii

Self Employed w Anglii i ubezpieczenie spoleczne

Self Employed w Anglii Jezeli pracujesz jako Self Employed w Anglii, jesteś odpowiedzialny za: opłacenie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz informacji o dochodach, dzięki czemu będziesz mógł wypełnić roczne sprawozdanie podatkowe (Self Assessment) w razie koniecznosci…

Firma Ltd w Anglii , Jak zalożyć firmę w UK

Limited company w anglii nazywamy w skrócie Firma LTD która jest odpowiednikiem polskiej spółki z.o.o. Spółka LTD to jednostka, która posiada osobowość prawną. Finanse firmy LTD posiada pewne finanse są odrębne od finansów właścicieli firmy, co jest bardzo dobrym wyjściem, ponieważ udziałowcy czy akcjonariusze odpowiadają…

Nie płacić zus Jak otworzyć Limited Company Ltd

Nie płacić zus
Limited Company, jak nie płacić zusu w Polsce

 

 Limited Company Ltd

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wolą płacić minimalną składkę wymaganą przez ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Jak nie płacić zusu w Polsce? Obecnie, łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym co miesiąc składki wynoszą ok. 1020 złotych. Bez chorobowego kilkadziesiąt złotych mniej. Rejestrując się w Wielkiej Brytanii, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Jak Nie płacić zus?
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady EWG nr 1408 z 1971 r. osoba, która jednocześnie prowadzi działalność np. w Polsce i została zatrudniona przez pracodawcę mającego siedzibę w jednym z wybranych państw UE, podlega ustawodawstwu państwa, na terenie którego wykonuje pracę najemną.