Zwrot podatku za pracę za granicą

W momencie zakończenia pracy u danego pracodawcy pracownik otrzymuje dokument P45, w którym wyszczególnione są: całkowite zarobki brutto, kwota odprowadzonego podatku i składek National Insurance (ubezpieczenie społeczne). Jeśli pracownik podejmuje pracę w innym zakładzie pracy jest zobowiązany do przekazania P45 nowemu pracodawcy. W przypadku powrotu do Polski P45 będzie niezbędny aby uzyskać zwrot podatku. Jeśli natomiast pracownik kontynuuje pracę u jednego pracodawcy w nowym roku podatkowym na zakończenie poprzedniego otrzymuje dokument P60, na podstawie którego rozlicza się z HM Revenue & Customs.

System podatkowy obowiązujący większość pracowników w Wielkiej Brytanii to PAYE(Pay As You Earn), jego podstawową zasadą jest to, że nie wymaga od podatników rozliczania zwrotu podatku co roku, Zwrot podatku za pracę za granicą. Tak naprawdę jeśli widzisz, że Twój zwrot podatku z Anglii nie będzie zbyt wysoki nie musisz rozliczać się wcale. W przypadku w którym okaże się, że masz Zwrot podatku za pracę za granicą, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w bieżącym roku podatkowym lub w którymkolwiek z poprzednich 4 lat podatkowych.

Musisz pamiętać, że brytyjski urząd skarbowy Inland Revenue wymaga aby do zeznania podatkowego (zawsze wysyłanego w formie papierowej)Zwrot podatku za pracę za granicą, dołączać oryginały dokumentów zaświadczających wysokości osiągniętych przez Ciebie dochodów czy odprowadzonych podatków i składek. Dokumentami tymi są P45 i P60. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to aby na dokumencie znajdował się numer referencyjny Twojego pracodawcy czyli Tax Reference, bez niego Twoje rozliczenie może się znacznie opóźnić.

Kolejną sprawą na jaką należy zwrócić uwagę jest numer NIN czyli National Insurance Number. W Polsce jego odpowiednikiem jest NIP. Bez tego numeru kontakt z brytyjską skarbówką jest możliwy wyłącznie drogą korespondencji listownej (najszybszą drogą kontaktu z Inland Revenue jest telefon, a na początku każdej rozmowy telefonicznej zostaniesz spytany o NIN).

 

Jeśli podane przez Ciebie dane dotyczące między innymi dat rozpoczęcia i zakończenia pracy, czy informacji o pracodawcy są poprawne oraz przedłożyłeś wszystkie wymagane dokumenty jak P45 czy P60, Zwrot podatku za pracę za granicą, to nawet po miesiącu dotrzeć może na Twój adres Tax Calculation czyli decyzja o przyznanym zwrocie podatku z Wielkiej Brytanii, Anglia zwrot podatku. W zależności od tego jaką drogę płatności wybrałeś, Twój zwrot podatku, Zwrot podatku za pracę za granicą, przelany zostanie na Twoje konto bankowe (możesz podać wyłącznie konto brytyjskie) lub dołączony będzie do decyzji w formie czeku, który zrealizować możesz w większości polskich banków.

Zwrot podatku P45 P60 – okres oczekiwania

W przypadku kiedy do brytyjskiego urzędu skarbowego Inland Revenue trafi pełen komplet dokumentów a więc:

  • – wszystkie wymagane dokumenty pobrane ze strony urzędu,
  • – zaświadczenia dotyczące osiągniętych w Wielkiej Brytanii dochodów(P45 lub P60) od każdego pracodawcy

urząd skarbowy daje sobie od 4 do 8 tygodni czasu na dokonanie rozliczenia, jednak w rzeczywistości okres ten może wynieść nawet kilka miesięcy. Czas ten ulega wydłużeniu jeśli przesłana przez nas dokumentacja P45 lub P60 jest niepełna, lub występują błędy w przesłanych dokumentach. Aby uniknąć takich problemów najlepiej jest skorzystać z usług firm rozliczających zwrot podatku z Anglii. www.plutos.org.uk

Formularze –Zwrot podatku w Anglii

P45 – zwrot podatku anglia

jest dokumentem przedstawiającym Twoje dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku. Jest to 3 stronnicowy formularz , który otrzymasz od pracodawcy z chwilą rozwiązania umowy o pracę. Pierwszą stronę (Part 1A) zatrzymaj dla siebie w celu użycia jej do złożenia zeznania podatkowego natomiast stronę drugą i trzecią powinieneś dostarczyć swojemu kolejnemu pracodawcy.

 

P60 – zwrot podatku anglia

jest dokumentem wydawanym po skończnym roku podatkowym, przedstawiającym twoje dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku w skali całego roku podatkowego, uwzględniając wszystkie firmy w których pracowałeś.
Osoby zarejestrowane w programie CIS (Construction Industry Scheme) otrzymują CIS Voucher na koniec każdego miesiąca i kontraktu. Jest to dokument, przedstawiający dochody oraz podatek odprowadzony w tym okresie.

P46

Jest to formularz, o którego wypełnienie Twój nowy pracodawca poprosi Cię w przypadku, gdy nie masz formularza P45. Nie jest bowiem możliwe otrzymanie kopii zagubionego P45.

 

P11D

Pracodawca wypełnia go w celu poświadczenia dodatkowych korzyści jakie otrzymał pracownik, np. służbowy samochód, prywatną opiekę zdrowotną itp.
Pracodawca będzie musiał przedstawić ten dokument tylko w momencie, jeśli pracownik otrzymał roczne wynagrodzenie przewyższające kwotę £8.500 z włączeniem dodatkowych korzyści.

P86

jest to formularz, który wypełnia się w chwili pierwszego przyjazdu do UK lub gdy powraca się do tego kraju po pewnym okresie nieobecności. Zawarte w nim informacje pozwalają HM Revenue & Customs ustalić przede wszystkim adres osoby potrzebny do celów podatkowych i odprowadzania składek ubezpieczenia społecznego. Po wysłaniu formularza do urzędu podatkowego otrzymuje się status rezydenta podatkowego.
Prawnie tytuł ten nabywany jest automatycznie po 183 dniach pracy w UK. Jeśli jednak mamy potrzebę wcześniejszego zdobycia poświadczenia o rezydencji podatkowej, należy wypełnić formularz P86 i wysłać do lokalnego urzędu podatkowego. O więcej informacji możesz również spytać swojego pracodawcę.

P85

decydując się na wyjazd z UK, dobrze jest uprzedzić o tym HM Revenue & Customs. Twój Urząd Podatkowy poprosi Cię o wypełnienie formularza P85, na podstawie którego ustali czy masz jeszcze jakieś zobowiązania podatkowe lub przysługuje Ci zwrot podatku. Dzięki informacjom udzielonym przez Ciebie w formularzu P85, HMRC będzie miał możliwość kontaktu z Tobą kiedy opuścisz UK.

 W przypadku braku P45/P60 do przeprowadzenia zwrotu wystarczy ostatni payslip zawierający informację o łącznym dochodzie i zapłaconym podatku oraz dane i adres siedziby pracodawcy.

P45 wystawiane jest przez pracodawcę gdy kończymy pracę w trakcie roku podatkowego (w UK od 6 kwietnia do 5 kwietnia). P60 wystawiane jest przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego, nawet jeżeli ciągle pracujesz. PAMIĘTAJ wystawienie dokumentu P45/P60 jest obowiązkiem pracodawcy. Masz prawo żądać tego dokumentu.

Payslip

to dokumenty najczęściej określane jako tygodniówki.
Payslipy oprócz tego, że zawierają wykaz dochodów, podatku (anglia zwrot podatku) i składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych w danym tygodniu czy miesiącu, zawierają najczęściej również informacje o całkowitym dochodzie i podatku potrąconym u danego pracodawcy. Mają niską wartość dla urzędu skarbowego, ze względu na to, że nie można nigdy być pewnym czy dochody na nich wypisane to całość dochodów, które zostały osiągnięte. P60 zwrot podatku W wypadku gdy nie posiadamy kart podatkowych wymienionych w powyższych dwóch podpunktach, możemy w ostateczności spróbować wykorzystać payslipy. Pamiętajmy jednak, że nie mając ostatniego payslipa, za ostatni okres pracy nasze szanse na rozliczenie są niestety znikome. To właśnie ostatni payslip zawiera wszystkie informacje które ewentualnie moglibyśmy znaleźć na P45.

 

Nikt z nas nie ma wątpliwości jaką role w każdym państwie odgrywają podatki. To dzięki nim kraje mogą się rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy, finansować oświatę, służbę zdrowia oraz wydatki publiczne. Jednak w tym wszystkim najważniejszą rolę odgrywają obywatele i to właśnie ich podatki stanowią lwią część wpływów budżetowych. Nic więc dziwnego, że zwrot podatku jest jedną z tych cech, które podatnik ma prawo wykorzystać na swoją korzyść. Może on bowiem ubiegać się o zwrot podatku.

Towary, które umożliwiają nam zwrot podatku.

P60 zwrot podatku Jak wiemy podatki są obligatoryjne. Jednak jako konsumenci i podatnicy mamy prawo ubiegać się o zwrot  nadpłaconego podatku Zwrot podatku za pracę za granicą. Pamiętać należy jednak o tym, że nie wszystkie materiały jakie wykorzystamy przy remoncie domu czy mieszkania podlegać będą zwrotom z tytułu zwrotu podatku. Jest określona ich liczba, dlatego też warto się z nią zapoznać. Jest to o tyle konieczne, że możemy stać się o zwrot podatku od towarów, które nie są nim objęte. A co za tym idzie urząd skarbowy do którego złożyliśmy wniosek, może nam odmówić zwrotu wydatków poniesionych przy remoncie.

 

Nastąpiła zmiana w brytyjskich przepisach podatkowych – Zwrot podatku za pracę za granicą

 

Zwrot podatku za pracę za granicąPoprawianie błędów w ciągu 12 miesięcy.

Jeśli popełnisz błąd w zeznaniu podatkowym masz 12 miesięcy od dnia 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego, na jego poprawę. Nazywa się to „poprawka”. Na przykład: na poprawę błędów w zeznaniu podatkowym z 2012-13 masz czas do 31 stycznia 2015 r.